Monitoring kontraktów i floty

Aplikacja pomaga w usystematyzowaniu informacji na temat realizowanych kontraktów oraz floty pojazdów.

 • Baza kontraktów, pojazdów oraz powiązanych z nimi obiektów
 • Monitorowanie ram czasowych kontraktów
 • Monitorowanie zadanego, maksymalnego czasu realizacji kontraktów w określonym miejscu
 • Monitorowanie wartości kontraktów w kontekście sumarycznej kwoty wystawionych rachunków
 • Monitorowanie okresu wypowiedzenia kwater
 • Ewidencja pojazdów i przebiegu
 • Przypominanie o zbliżających się terminach badań technicznych, przeglądów okresowych oraz konieczności podpisania polis ubezpieczeniowych
 • Dziennik pojazdów umożliwiający wprowadzanie informacji na temat wydarzeń takich jak kolizje, wizyty w warsztacie czy wymiany opon
 • Bramka SMS’owa umożliwiająca wysyłanie wiadomości do pracowników
 • Ewidencja wydatków dotyczących pojazdów
 • import wydatków z systemu Shell Card Online