Rozliczanie funduszy unijnych

  • Definiowanie struktury projektu w oparciu o podstawowe informacje takie jak nazwa, numer i wysokość budżetu oraz podziału na zadania i pozycje kosztowe.
  • Możliwość definiowania i jednoczesnego śledzenia wielu projektów z kontrolą dostępu użytkowników oraz separacją danych.
  • Kartoteka umożliwiająca zarządzanie dokumentami księgowymi wraz z możliwością przyporządkowania ich do konkretnych zadań i pozycji kosztowych. Zaawansowane funkcje wyszukiwania dokumentów po wielu parametrach
  • Generowanie zestawień danych pozwalających monitorować m.in. wydatki w poszczególnych zadaniach, wydatki łączne, postęp realizacji, stopień wykorzystania jednostek, oraz stopień wykorzystania dotacji UE i dotacji celowej.
  • Zarządzanie kontami projektu, wprowadzanie informacji na temat transz środków prywatnych oraz publicznych, w tym dotacji celowej i dotacji UE.
  • Komunikaty przypominające o upływającym terminie płatności dokumentu księgowego. Mozliwość wylistowania dokumentów, których termin płatności upływa w konkretnym dniu.
  • Eksport zestawień danych do formatu Microsoft Excel umożliwiający ich późniejsze drukowanie.
  • Możliwość instalacji oprogramowania na wielu stanowiskach oraz pracę wielu użytkowników w oparciu o uprawnienia dostępu do poszczególnych projektów.

W przypadku zainteresowania wdrożeniem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub emailowego. Oferujemy 30-dniową, pełną wersję próbną.