Rekrutacja personelu medycznego

Dla amerykańskiej firmy e-novamed zajmującej się rekrutacją pracowników z branży medycznej stworzyliśmy system wspomagający wspomniany proces.

  • Samodzielna rejestracja firm i instytucji zainteresowanych zatrudnieniem personelu medycznego
  • Precyzyjne określanie zapotrzebowania na zasoby ludzkie
  • Rejestracja osób zainteresowanych podjęciem pracy
  • Automatyczne dopasowywanie zgłoszeń do zapotrzebowania określonego przez oferentów
  • Dostęp online z poziomu przeglądarki internetowej
  • Monitorowanie obecności użytkowników w systemie
  • Statystyki